Statistika autora: Magdalena Grahovac

Broj postavljenih tekstova

0

Broj postavljenih slika

423

Broj ustupljenih nalaza

1493

Broj identifikacija

1141


Lista autora podataka na portalu

Pomozite i vi da se baza unapredi. Registrujte se i postavite podatke o vašim posmatranjima predstavnika naše flore i faune iz prirode.