<

BioRaS - Portal o biološkoj raznovrsnosti Srbije je rezultat zajedničkih napora grupe prirodnjački orijentisanih organizacija civilnog sektora i Istraživačke stanice Petnica da se u javnosti pojave relevantne informacije o vrstama biljaka, životinja i gljiva koje žive na području Srbije. U bazi, u kojoj se nalaze podaci o više od 26.000 vrsta, pohranjene su osnovne informacije o vrstama registrovanim kod nas, njihovoj sistematici i njihovim nalazima iz prirode.

Svaka strana sadrži informacije o nekoj grupi organizama (npr. ordo Anura – žabe) ili konkretnoj vrsti (npr. Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) - belorepan ) ili (Adonis vernalis - gorocvet) u kojima se prikazuju osnovne tekstualne informacije, kolekcija slika i druge informacije značajne za upoznavanje odgovarajućeg taksona. Podaci o posmatranjima pojedinih vrsta dinamički se generiše na osnovu raspoloživih podataka iz baze podataka i prikazuju se u vidu mape. Sve vrste u bazi podataka poseduju odgovarajuće veze prema sadržajima na Internetu koje su procenili i predložili saradnici portala. Lepo se provedite sa najlepšim taksim eskort devojkama. Taksim escort model site, taksim escort dame.

Portal održavaju:

şişli escort ümraniye escort mecidiyeköy escort istanbul escort taksim escort beşiktaş escort beylikdüzü escort ataşehir escort şişli escort ümraniye escort sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop