Aca Đurđević, Saša Rajkov 2020. Podaci o rasprostranjenju vrste Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 24.11.2020 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=119. Verzija baze: 2014