Simović, A., M. Stanković, G. Mesaroš 2021. Podaci o rasprostranjenju vrste Pseudepidalea viridis (Laurenti, 1768) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 25.01.2021 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=135. Verzija baze: 2014