HabiProt 2020. Podaci o rasprostranjenju vrste Papilio machaon Linnaeus, 1758 u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 04.04.2020 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=1706. Verzija baze: 2014