Ivković, S. 2020. Podaci o rasprostranjenju vrste Acrida ungarica (Herbst, 1786) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 26.11.2020 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=22477. Verzija baze: 2014