Ivković, S. 2020. Podaci o rasprostranjenju vrste Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 26.11.2020 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=22600. Verzija baze: 2014