Ivković, S. 2021. Podaci o rasprostranjenju vrste Leptophyes albovittata (Kollar, 1833) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 14.06.2021 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=22766. Verzija baze: 2014