Mesaroš, G. 2021. Podaci o rasprostranjenju vrste Megasternum concinnum (Marsham, 1802) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 25.01.2021 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=24574. Verzija baze: 2014