Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović 2020. Podaci o rasprostranjenju vrste Conium maculatum L. u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 05.12.2020 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=27338. Verzija baze: 2014