Tallósi B. 2021. Podaci o rasprostranjenju vrste Chrysomela populi Linnaeus, 1758 u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 25.01.2021 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=29858. Verzija baze: 2014