Aca Đurđević, Saša Rajkov 2020. Podaci o rasprostranjenju vrste Cercion lindenii (Selys, 1840) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 04.04.2020 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=30. Verzija baze: 2014