Pešić, S., G. Mesaroš 2021. Podaci o rasprostranjenju vrste Larinus obtusus Gyllenhal, 1835 u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 19.01.2021 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=31375. Verzija baze: 2014