Pešić, S., G. Mesaroš 2020. Podaci o rasprostranjenju vrste Polydrusus thalassinus Gyllenhal, 1834 u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 24.11.2020 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=31819. Verzija baze: 2014