Aca Đurđević, Saša Rajkov 2020. Podaci o rasprostranjenju vrste Coenagrion ornatum (Selys, 1850) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 18.02.2020 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=33. Verzija baze: 2014