Mesaroš, G. 2021. Podaci o rasprostranjenju vrste Dorcus parallelipipedus (Linnaeus 1785) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 14.04.2021 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=33873. Verzija baze: 2014