Aca Đurđević, Saša Rajkov 2020. Podaci o rasprostranjenju vrste Coenagrion scitulum (Rambur 1842) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 28.11.2020 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=36. Verzija baze: 2014