Mesaroš, G. 2021. Podaci o rasprostranjenju vrste Gnaptor spinimanus (Pallas, 1781) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 14.04.2021 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=36594. Verzija baze: 2014