DZPPS 2020. Podaci o rasprostranjenju vrste Aquila pomarina C. L. Brehm, 1831 u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 04.04.2020 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=37016. Verzija baze: 2014