DZPPS 2020. Podaci o rasprostranjenju vrste Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 04.04.2020 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=37019. Verzija baze: 2014