DZPPS 2020. Podaci o rasprostranjenju vrste Circus macrourus (S. G. Gmelin, 1771) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 04.04.2020 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=37023. Verzija baze: 2014