DZPPS 2021. Podaci o rasprostranjenju vrste Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 14.04.2021 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=37029. Verzija baze: 2014