DZPPS 2020. Podaci o rasprostranjenju vrste Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 31.05.2020 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=37033. Verzija baze: 2014