DZPPS 2021. Podaci o rasprostranjenju vrste Emberiza calandra Linnaeus, 1758 u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 14.04.2021 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=37185. Verzija baze: 2014