DZPPS 2020. Podaci o rasprostranjenju vrste Merops apiaster Linnaeus, 1758 u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 12.07.2020 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=37272. Verzija baze: 2014