Savić, D. 2021. Podaci o rasprostranjenju vrste Cepaea vindobonensis (C. Pfeiffer, 1828) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 14.04.2021 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=37846. Verzija baze: 2014