Aca Đurđević, Saša Rajkov 2021. Podaci o rasprostranjenju vrste Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 03.03.2021 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=38. Verzija baze: 2014