Centar za zaštitu sova 2021. Podaci o rasprostranjenju vrste Lepus europaeus Pallas, 1778 u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 14.04.2021 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=38112. Verzija baze: 2014