Boženka Hric, Jelena Šeat 2020. Podaci o rasprostranjenju vrste Corythucha arcuata (Say 1832) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 04.04.2020 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=38233. Verzija baze: 2014