Boženka Hric, Jelena Šeat 2020. Podaci o rasprostranjenju vrste Aphis rumicis Linnaeus, 1758 u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 26.11.2020 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=39132. Verzija baze: 2014