Pešić, S., G. Mesaroš 2021. Podaci o rasprostranjenju vrste Larinus jaceae (Fabricius 1775) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 25.01.2021 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=41117. Verzija baze: 2014