Mesaroš, G. 2021. Podaci o rasprostranjenju vrste Helochares obscurus (O. F. Muller 1776) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 25.01.2021 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=41295. Verzija baze: 2014