Mesaroš, G. 2020. Podaci o rasprostranjenju vrste Myzia oblongoguttata (Linnaeus 1758) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 03.04.2020 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=41399. Verzija baze: 2014