Pešić, S., G. Mesaroš 2021. Podaci o rasprostranjenju vrste Lepyrus palustris (Scopoli 1763) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 25.01.2021 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=41521. Verzija baze: 2014