2021. Podaci o rasprostranjenju vrste Aeshna grandis (Linnaeus 1758) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 14.04.2021 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=41623. Verzija baze: 2014