2020. Podaci o rasprostranjenju vrste Cordulegaster insignis Schneider 1845 u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 28.11.2020 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=41624. Verzija baze: 2014