Pešić, S., G. Mesaroš 2021. Podaci o rasprostranjenju vrste Bagous binodulus (Herbst 1795) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 14.04.2021 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=41920. Verzija baze: 2014