Aca Đurđević, Saša Rajkov 2020. Podaci o rasprostranjenju vrste Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 28.11.2020 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=43. Verzija baze: 2014