2021. Podaci o rasprostranjenju vrste Lachnellula subtilissima (Cooke) Dennis u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 14.04.2021 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=43567. Verzija baze: 2014