2021. Podaci o rasprostranjenju vrste Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers. u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 14.06.2021 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=43995. Verzija baze: 2014