2021. Podaci o rasprostranjenju vrste Bovista plumbea Pers. u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 28.02.2021 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=44040. Verzija baze: 2014