2020. Podaci o rasprostranjenju vrste Lycogala epidendrum (J.C. Buxb. ex L.) Fr. u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 18.02.2020 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=46506. Verzija baze: 2014