Protego 2020. Podaci o rasprostranjenju vrste Araneus diadematus Clerck, 1757 u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 26.11.2020 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=4793. Verzija baze: 2014