Protego 2021. Podaci o rasprostranjenju vrste Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 14.06.2021 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=4819. Verzija baze: 2014