Aca Đurđević, Saša Rajkov 2020. Podaci o rasprostranjenju vrste Aeshna affinis Vander Linden, 1820 u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 28.11.2020 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=55. Verzija baze: 2014