Aca Đurđević, Saša Rajkov 2020. Podaci o rasprostranjenju vrste Aeshna cyanea (Muller 1764) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 20.10.2020 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=56. Verzija baze: 2014