Aca Đurđević, Saša Rajkov 2020. Podaci o rasprostranjenju vrste Anax imperator Leach, 1815 u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 02.12.2020 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=62. Verzija baze: 2014