Aca Đurđević, Saša Rajkov 2020. Podaci o rasprostranjenju vrste Anax parthenope (Selys 1839) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 02.12.2020 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=63. Verzija baze: 2014