Protego 2021. Podaci o rasprostranjenju vrste Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 14.04.2021 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=6515. Verzija baze: 2014