Aca Đurđević, Saša Rajkov 2020. Podaci o rasprostranjenju vrste Caliaeschna microstigma (Schneider 1845) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 18.02.2020 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=67. Verzija baze: 2014